ZS PSTRUZI

VÍTEJTE NA WEBU ZŠ PSTRUŽÍ

Nástěnka

Jsme zapojeni...

Úspěchy

v atletickém trojboji 

Úspěch ve vybíjené :-)

 

Získali jsme :-)

 

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR NÁM UDĚLIL

ZLATÝ CERTIFIKÁT

 

 


 

 Jídelna

Prosíme všechny rodiče, aby pravidelně kontrolovali účty svých dětí. Upozorňujeme, že stav Vašeho účtu se nesmí pohybovat v mínusových hodnotách.

Děkujeme! Vedení jídelny

 

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 1. 2018 se cena obědu

i svačiny zvyšuje o 3,- Kč.

 


 

 

Aktuálně

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ BUDE VYSVĚDČENÍ VYDÁVÁNO POUZE VE TŘÍDÁCH, SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PŘED ŠKOLOU SE KONAT NEBUDE. DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT PŘED ŠKOLOU V 9,00 HOD.

PLANETÁRIUM V OSTRAVĚ

POSLEDNÍ CHVÍLE NAŠICH PÁŤÁKŮ VE ŠKOLE

MYSLÍME NA VÁS…

PROJEKTY NAŠICH PÁŤÁKŮ

Naši žáci páté třídy doma nezahálí a tvoří. Je úžasné, jak jsou šikovní.

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení skupiny do konce školního roku nelze měnit, je možné pouze jedno dítě v lavici. Nošení roušek je pro děti povinné ve společných prostorách školy, při skupinových aktivitách a aktivitách v přírodě nebo na hřišti. Při individuálních činnostech o nošení roušek rozhodne vyučující dané skupiny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Práci ve skupinách žáků škola zajistí v čase 7.30 h – 16.00 h. Výuka bude probíhat v době od 7.55 h do 11.35 h, poté se budou děti 1. a 2. ročníku moci účastnit zájmových aktivit max. do 16.00 h. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Výuku ve třídách povedou třídní učitelé.

Povinností zákonného zástupce je dodání čestného prohlášení o tom, že jejich děti ani nikdo z blízkých osob nepatří do rizikové skupiny. Toto čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. Žák je vyplněné předá při prvním vstupu do školy svému učiteli. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.

Při příchodu do školy dodržujte rozestupy 2 m.

Svačiny a pitný režim pro děti není zajištěn. Obědy budou v teplé podobě a jejich cena bude vyšší (informace o ceně budou dostupné do 25. 5. na webových stránkách školy).

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků Covid – 19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici.

Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat podle upraveného rozvrhu hodin – bude žákům předán na začátku vyučování. Obsah vzdělávání vychází ze ŠVP školy.

Pro žáky, kteří se nebudou osobně účastnit výuky ve škole, bude nadále probíhat distanční výuka. Nepřítomnost žáků ve škole nebude mít vliv na závěrečné hodnocení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE: cestne_prohlaseni

 

Kalendář akcí

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ

ŠKOLNÍHO ROKU

S PŘEDÁNÍM VYSVĚDČENÍ

ÚTERÝ 30. 6. 2020

8,00 - 9,00 HOD.

Píšeme do novin...

ŠKOLNÍ VÝLET

Tentokrát jsme se rozjeli poznávat krásy naší vlasti v posledním týdnu před prázdninami. Trasa našeho putování vedla od technického muzea Tatry v Kopřivnici, přes výšlap k Hranické propasti až k jedinečným aragonitovým jeskyním v lázeňském městě Teplice nad Bečvou.

Celý text zde: ŠKOLNÍ VÝLET

 

CO SE DĚLO V BŘEZNU

Přestože se v kalendáři ještě neobjevilo jméno Jiří, kdy vylézají hadi a štíři, tak do naší školy plazi už dorazili. Přijel k nám pan Valko z nedalekého Nýdku a seznámil nás se svými mazlíčky. Vyprávěl dětem, z jakého konce světa ten či onen had pochází, čím se živí. Zkrátka vše, co je potřeba při chovu jakéhokoliv domácího kamaráda znát. A pak přišlo to pravé dobrodružství ... Celý článek zde.

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÝ

A

SNOWBOARDOVÝ KURZ

Tradiční součástí školního roku je týdenní lyžařský kurz. Ten náš se uskutečnil 22.-26. ledna, a to ve Ski areálu Opálená. Již první den okolo osmé hodiny ranní nastalo před školou velké hemžení dětí, rodičů a učitelů, během kterého bylo vše potřebné naloženo do autobusu a pak hurá směr na sjezdovku, která nás přivítala závalem sněhu a jasnou oblohou spolu se sluníčkem. Celý článek zde:


 A opět turnaj!

Celý článek zde


 

Večer pod hvězdami očima dětí 

Celý článek zde: Večer pod hvězdami očima dětí


 

„Tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička / básnička...“

celý článek zde: Článek - Loutnička a Recitační soutěž

Projekty

Ovoce do škol

Více o tomto projektu se dozvíte  po kliknutí na tento odkaz: Web - Ovoce a zelenina do škol

Recyklohraní

Více o tomto projektu se dozvíte  po kliknutí na tento odkaz: Web - Recyklohraní

Zdravé zuby

Více o tomto projektu se dozvíte  po kliknutí na tento odkaz: Web - Zdravé zuby

 

Využití výukových programů

 

  

 Šablony II - ZŠ PSTRUŽÍ

 

 

 

 

Školní mléko

Více o tomto projektu se dozvíte  po kliknutí na tento odkaz: Web - http://www.laktea.cz/

Mohlo by vás zajímat !

Věděli jste, že naše škola má již 120 let?

Kde najdete naší školu?

Získali jsme ocenění

Ocenění společnosti Scio
ZŠ Pstruží