Blog

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ BUDE VYSVĚDČENÍ VYDÁVÁNO POUZE VE TŘÍDÁCH, SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PŘED ŠKOLOU SE KONAT NEBUDE. DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT PŘED ŠKOLOU V 9,00 HOD.

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy v termínu od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 Vážení rodiče, dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení…

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

Všichni žáci s evidenčním číslem 1 – 14 byli přijati k základnímu vzdělávání   Dne 24. dubna jsme uzavřeli žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v prvním ročníku základní školy pro rok 2020/2021. Prostřednictvím datové schránky, emailu a poštovní schránky je přihlášeno a zároveň přijato 14 žáků, z toho 10 chlapců a 4 dívky. Všichni rodiče byli…

***ZÁPIS DO 1. TŘÍDY***

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se zápis na Základní školu a mateřskou školu Pstruží, příspěvkovou organizaci uskuteční v termínu 1. – 24. dubna 2020 bez osobní…

ON-LINE UČEBNICE PRO DĚTI

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření školy, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, od kterého máme učebnice, žákům umožnilo využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ zdarma na 30 dní. Stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.  Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky…

ZŠ Pstruží