Blog

***ZÁPIS DO 1. TŘÍDY***

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se zápis na Základní školu a mateřskou školu Pstruží, příspěvkovou organizaci uskuteční v termínu 1. – 24. dubna 2020 bez osobní…

ON-LINE UČEBNICE PRO DĚTI

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření školy, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, od kterého máme učebnice, žákům umožnilo využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ zdarma na 30 dní. Stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.  Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky…

***DŮLEŽITÉ***

Ministerstvo zdravotnictví přerušuje výuku na základních, středních a vyšších odborných školách. Platit začne od středy 11. 3. 2020. Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy. V našem případě spojení MŠ a ZŠ…

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na území MS kraje, který způsobuje onemocnění COVID 2019, a zpomalení jeho šíření, jsme zavedli v rámci preventivních protiepidemických opatření důkladnou a pravidelnou desinfekci společných prostor (šatna, denní místnost, vstupní prostory, jídelna, záchody, umývárny, sprchy apod). Žáci byli poučeni o dodržování hygieny. Pokud někdo…

ZŠ Pstruží