Blog

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 vám sdělujeme, že počínaje dnem 14. 10. 2020 vláda Andreje Babiše omezuje provoz základních škol a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce tentokrát povinná. Pokud se žáci…

Rozšíření podzimních prázdnin

Dne 8. 9. 2020 vydalo MŠMT nové opatření k odlišnosti organizace školního roku. Změna se týká podzimních prázdnin takto: dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.   Ve škole se tedy sejdeme v pondělí 2. 11. 2020. Mateřské školy se omezení provozu netýká.

Mimořádná opatření

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 a mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, které se týká omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin.   Z tohoto důvodu odkládáme…

Ředitelské volno pro žáky ZŠ a přerušení provozu MŠ dne 1. 10. 2020

Dne 1. 10. 2020 bude pro žáky ZŠ ředitelské volno a provoz MŠ bude v tento den přerušen, a to z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie. Vzhledem k epidemické situaci ani náhradní program není možný. Provoz základní a mateřské školy bude opět zahájen v pátek 2. 10. 2020. Přerušení provozu bylo předem projednáno se…

Mimořádná opatření k nošení roušek od 10. 9.

Z nařízení Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nošení roušek od 10. 9. 2020 do odvolání všem osobám ve vnitřních prostorách. Ve školách se toto nařízení vztahuje pouze na společné prostory (chodby, toalety, šatny). Žáci školy budou do budovy vcházet se zakrytými ústy a nosem rouškou, dále se budou řídit pokyny vyučujících. Žáci školy si budou nosit…

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, zdravíme vás po prázdninách. Výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 v 8,00 hod. a skončí po první vyučovací hodině v 8,45 hod. Za příznivého počasí se sejdeme společně před budovou školy. Pokud nám počasí přát nebude, uvítáme děti v kmenových třídách. Pouze rodiče prvňáčků doprovodí své děti do třídy,…

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ BUDE VYSVĚDČENÍ VYDÁVÁNO POUZE VE TŘÍDÁCH, SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PŘED ŠKOLOU SE KONAT NEBUDE. DĚTI SI MŮŽETE VYZVEDNOUT PŘED ŠKOLOU V 9,00 HOD.

ZŠ Pstruží