Aktuálně

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

 

Provoz ŠD 2020/2021

Ranní družina:               6.30  -  7,45

Odpolední družina:      11.45 - 16.00

 

Žáci jsou povinní:

Řádně docházet do ŠD, pokud jsou řádně přihlášení zápisním lístkem.

Nahlásit vychovatelce svůj odchod ze ŠD, pokud žák odchází sám, nebo v doprovodu rodičů.

Dodržovat Řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámení.

Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost nahlásit vychovatelce v den, kdy ke ztrátě došlo.

Při všech činnostech zacházet se všemi družinovými i školními potřebami šetrně, udržovat své místo i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku. Po ukončení zaměstnání vše po sobě uklidit.

Ohlásit případný úraz ihned po jeho vzniku. Pokud žák opustí po úrazu budovu školy bez nahlášení, nemusí být úraz považován za školní.

Chovat se k sobě ohleduplně, přátelsky, slovně ani fyzicky neubližovat spolužákům.                     

Žáci nesmějí:

Bez vědomí vychovatelky opustit místnost ŠD popř. budovu školy.

Pro činnost ŠD platí pro žáka stejná ustanovení jako ve školním řádu.

Zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinní:

Sledovat veškeré záznamy v deníčku ŠD a další písemné informace, které dítě přináší ze ŠD a tyto vždy podepsat.

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho docházky do ŠD.

Sdělit vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny – tyto údaje zaznamenat do zápisního lístku.

Omlouvat nepřítomnost žáka ve ŠD pouze písemně. Písemně rovněž oznamovat odchylky od pravidelné a dohodnuté (uvedené v zápisním lístku) docházky či změny ve způsobu odchodu.

Nevstupovat do ŠD při příchodu ani odchodu žáka (rodiče čekají na žáka před budovou školy) z hygienických a bezpečnostních důvodů.

Dodržovat režim ŠD (doby určené k vyzvedávání žáků).

Při svévolném poškození majetku školy i ŠD žákem zajistit po dohodě s ředitelem školy či vychovatelem úhradu, opravu nebo náklady na opravu poškozené věci.

Při náhlém onemocnění žáka zajistit osobní vyzvednutí žáka ze ŠD.

 

Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

Odchody mimo čas uvedený na zápisním lístku budou umožňovány pouze po zaslání SMS na telefon 602 310 106.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*DŮLEŽITÉ*

POPLATKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZA OBDOBÍ LEDEN - ČERVEN 2020

UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2020.

 

Hurá do nového školního roku!

            Do nového školního roku jsme sice vstoupili s pěkným počasím, ale přesto prosíme rodiče, aby děti oblékali vhodně k momentální situaci venku. Budeme s družinou chodit v rámci možností ven a tak budeme rádi, když dětem nebude zima. 🙂 

Září je už tradičně seznamovací - s novými spolužáky, s pravidly a novými hračkami. Dětem udělalo radost BINGO, magnetický TETRIS či hra KOČKA A MYŠ. Připravujeme spoustu zajímavých soutěží a turnajů. Opět budeme pokračovat v projektu RECYKLOHRANÍ a plnit zábavné úkoly. Prostor bude i pro pracovní a výtvarné činnosti. A už nastal čas připravit drakiádu.

POPLATKY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 30. 9. 2019!

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Fandíme lednímu hokeji!

Je květen, tak jsme se konečně dočkali MS v ledním hokeji. Jelikož patříme mezi skalní fanoušky, tak nesměly v družině  chybět patřičné aktivity - hry, tipování, soutěže. Na chvíli se děti proměnily na sportovní návrháře a soutěžily o nejlepší brankářskou masku. Kreativitě se meze nekladly a podle toho masky vypadaly. K překvapení všech vyhrály masky děvčat.

Další úkol z recyklohraní splněn!

Tentokrát  jsme měli za úkol vyrobit stolní hru na principu člověče nezlob se! Hrací deska byla na téma koloběh spotřebiče od výroby až po recyklaci. Děti vymyslily velmi zajímavé obrázky a pak si hry i s radostí zahrály!

Učíme se animovat!

Neustále nás obklopují animované filmy či pohádky,tak jsme dostali možnost pohlédnout do zákulisí výroby těchto filmů. Pozvali jsme si do družiny odborníka na slovo vzatého, pana Nedělníka. Věnoval nám celé odpoledne a po krátké instruktáží  jsme si vytvořili krátký filměček. Děti ve skupinkách vymýšlely různé situace a příběhy a rozpohybovaly figurky či plyšáky. 

Konečně jsme se dočkali jara, a tak se naše družina naplnila roztomilými zajíčky a veselými vajíčky! 🙂

ÚNOR 2019

Počasí nám přeje, tak nejen bobujeme, ale taky stavíme...

LEDEN 2019 

Namaluj, co ti chutná!

To je název výtvarné soutěže, kterou vyhlásil obchodní řetězec LIDL. Děti měly namalovat zdravou potravinu, která jim chutná a navrhnout vlastní obal. S radostí se úkolu zhostily a vytvořily krásná dílka. Teď už nám jen držte palce, ať něco vyhrajeme! 

Soutěžili jsme o nejlepší výrobek postavený z našich stavebnic. Jelikož děti byly velmi kreativní všechny, nebylo vítěze ani poražených.  Radost z vytvořených dílek byla veliká a malá odměna je neminula!

Poplatky za školní družinu za období leden - červen 2019 uhraďte nejpozději do 31. 1. 2019.

PROSINEC 2018

Přišla zima, tak vyrábíme zimní čepičky a užíváme si sněhové radovánky!

ŘÍJEN 2018

A máme nové hry a hračky!

Protože jsme byli moooc hodní, dostali jsme do družiny nové hry a hračky, tak jsme vyhlásili den plný her.

 

ZÁŘÍ 2018 

Pokud to počasí dovolí a nebude zrovna pršet, sněžit nebo mlha, budeme s dětmi chodit ven. Dávejte jim teplé oblečení, které mohou i ušpinit. Jelikož poslední zimy nebývají moc bohaté na sníh, určitě využijeme každou možnost k zimním radovánkám, proto je nutné, aby děti měly rukavice, oteplováky, čepice, šály a pořádné boty.

Prosíme o zaplacení školní družiny za období září - prosinec 2018 nejpozději do 31. 10. 2018 !

Týden plný her

Počasí se nám trochu pokazilo, tak jsme vyhlásily týden stolních her. Společně jsme zdolávali ducha, fringo, scrablo, barvínka a podobné postřehové hry. Vítězové byli patřičně odměněni a už se těší na další akci!

 

Hurááá! Je tady jaro!

Zima byla dlouhá a my jsme si dostatečně užili zimních radovánek.

S příchodem prvních jarních paprsků jsme se konečně mohli přesunout na hřiště a rázem se z dětí stali automobiloví závodníci, kteří testovali nová autíčka. Ještě jsme doladili koloběžky a s větrem ve vlasech to pěkně frčí. A další možnosti jsou tady! Děti si zasoutěžily o krále střelců na koš, na řadu přišla
i oblíbená hra kubb a v neposlední řadě i fotbal.

Obrovské možnosti však skýtá i naše oblíbená Dubina. Krásně se tady hraje na schovávanou, na honěnou a koneckonců jsme zde přesunuli i sportovní kroužek. Příjemné prostředí ve stínu starých dubů využíváme vždy za příznivého počasí a v horkých letních dnech.

 

Aktuální informace pro školní rok 2017/2018

Vybíráme poplatek za školní družinu najednou za leden - červen 2018 ve výši 1200 Kč. Tento prosím uhraďte do konce ledna 2018.

Pokud to počasí dovolí a nebude zrovna pršet, sněžit, nebude mlha, budeme s dětmi chodit ven. Dávejte jim teplé oblečení, které mohou i ušpinit. Jelikož poslední zimy nebývají moc bohaté na sníh, určitě využijeme každou možnost k zimním radovánkám, proto je nutné, aby děti měly rukavice, oteplováky, čepice, šály a pořádné boty.

Recyklohraní

Opět jsme zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ a sbíráme použité baterie, nefunkční el. přístroje a spotřebiče. Pokud nějaké doma máte a můžete je nám darovat, budeme moc rádi. Po odvozu dostaneme body, za které můžeme nakoupit do družiny hračky a jiné potřeby.

Předem děkujeme!

Družinové netradiční sportovní hry

Konečně roztál poslední zbytek sněhu a počasí lákalo k venkovním hrám. Stalo se už příjemnou tradicí, že se na jaře účastníme Netradičních sportovních her na ZŠ Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tak tomu bylo i letos 11.5. Krásné prosluněné ráno nás přivítalo na hřišti a natěšené děti se už nemohly dočkat začátku. Paní vychovatelky a pan vychovatel ze všech zúčastněných škol připravili supr soutěže, nejen pohybové, ale i trošku na přemýšlení. Všichni se s nadšením pustili do plnění zajímavých úkolů a za to byli patřičně ocenění.

Veliké díky patří vychovatelkám ze ZŠ Komenského za výbornou organizaci a už se těšíme na příští rok! 🙂

Aktuální informace pro školní rok 2017/2018

Stejně jako v loňském roce vybíráme poplatek za školní družinu najednou do konce kalendářního roku 2017, což činí za letošní rok 800,- Kč. Poplatek prosím uhraďte do konce září 2017.

Pokud to počasí dovolí a nebude zrovna pršet, sněžit, nebude mlha, budeme s dětmi chodit ven. Dávejte jim teplé oblečení, které mohou i ušpinit. Jelikož poslední zimy nebývají moc bohaté na sníh, určitě využijeme každou možnost k zimním radovánkám, proto je nutné, aby děti měly rukavice, oteplováky, čepice, šály a pořádné boty.

Recyklohraní

Opět jsme zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ a sbíráme použité baterie, nefunkční el. přístroje a spotřebiče. Pokud nějaké doma máte a můžete je nám darovat, budeme moc rádi. Po odvozu dostaneme body, za které můžeme nakoupit do družiny hračky a jiné potřeby.

Předem děkujeme!

Fotogalerie

Tkáme koberečky, pleteme náramky...

 

NAŠE STAVEBNÍ VÝTVORY

 

 

Školní rok 2019/2020

 Sportujeme na hřišti

 

Recyklohraní

Sportovní hry v tělocvičně

Soutěž o krále střelců

Fotbálek

 

 

Jaro na naší nástěnce..

Vítězové v kostkohraní

Zimní radovánky

Kouzelná hmota, která baví!

Kdo si hraje, nezlobí!

Pravidla družiny

 

Odpoledne se snackline

Jaro

Stolní hry

Kostkoviště

Zima 2017

   

Prosinec 2016


Listopad 2016


Květen a červen 2016

Vychovatelé školní družiny
Recyklohraní

 

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Web - Recyklohraní

 


 

Nový úkol z nás udělal reportéry a novináře. Společně jsme vytvořili ZPRAVODAJ RECYKLOVÁNÍ. Znovu jsme si připomněli důležitost třídění odpadu a jeho recyklaci. A opět jsme získali cenné body, které později přeměníme na hračky!

S novým školním rokem jsme řešili i nový úkol. Opět jsme formou hry s dětmi opakovali, jak je důležité recyklovat, v tomto případě baterie. Společně si vyrobili BATERKOŽROUTA a krásně se i pobavili!

Další úkol splněn a teď jen čekáme na další body! 🙂

 

Tak hurá na další úkol! Pěkně jsem si vystřihli, pokreslili a slepili vlastní kontejner a přečetli příběh " Kam co patří". Společně jsme debatovali o tom, jak je důležité chránit naší přírodu  a kam dávat nefunkční elektrické přístroje. Pak jsme si i zasoutěžili, kam jaké spotřebiče patří. A máme zase bodíky! 🙂


Plnění úkolů

ČR

Black out

Recyklohraní v naší škole

Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. V rámci tohoto programu k nám přijela 21. 1. 2015 odbornice, která seznámila děti s důležitosti třídění odpadů. Tyto informace byly podávány formou hry, kdy děti byly rozděleny do skupin a společně plnily dané úkoly.  Pochopily zákonitosti přírody, vliv člověka a možné následky jeho  chování na životní prostředí .

V souvislosti s tímto programem jsme plnili nový úkol , zvaný Black out. Jeho cílem bylo společně dokázat, že i v dnešní přetechnizované době  můžeme zhotovit občerstvení bez  použití  jediného elektrospotřebiče. Vše se nám podařilo a chutnalo a těšíme se na další zajímavý úkol!

Říjen 2015

Jarní úklid

Ukliďme svět

Týdenní plán

                  

 

DRUŽINA

ZŠ Pstruží