Blog

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti, zdravíme vás po prázdninách.

Výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 v 8,00 hod. a skončí po první vyučovací hodině v 8,45 hod.

Za příznivého počasí se sejdeme společně před budovou školy. Pokud nám počasí přát nebude, uvítáme děti v kmenových třídách. Pouze rodiče prvňáčků doprovodí své děti do třídy, kde proběhne slavnostní přivítání. Prosíme rodiče prvňáčků, aby s ohledem na současnou situaci, vstupovali do budovy školy s rouškou.

Budova školy se 1. 9. 2020 otevírá v 7,30 hod. Pro žáky 5. třídy bude otevřen zadní vchod u tělocvičny. Vstup do budovy je umožněn pouze rodičům dětí z 1. třídy.

V úterý není pro žáky ZŠ v provozu školní jídelna a školní družina, je však nutné nahlásit odběr svačin a obědů třídním učitelkám na středu 2. 9. 2020.

V prvním týdnu školního roku výuka končí následovně:

  • 1. třída – po 3. vyučovací hodině v 10,45 hod.
  • 2. – 5. třída – po 4. vyučovací hodině v 11,40 hod.

Druhý týden vyučujeme dle rozvrhu, který žáci obdrží v úterý 1. 9. 2020.

Školní družina zahajuje provoz ve středu 2. 9. 2020. Je možno přihlásit děti i do ranní družiny (6,30 – 7,45 hod.). Odpolední družina bude probíhat ve dvou odděleních do 16,00 hod. V den nástupu do školní družiny dítě odevzdá vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku se sdělením, v kolik hodin může dítě z družiny odejít, zda s doprovodem, nebo samo. Přihlášky děti dostanou první školní den.

Řídíme se hygienickými pravidly, která byla nařízena od 1. 9 2020. Škola je vybavena dezinfekčními prostředky. Od vašich dětí před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti, chtěli bychom však apelovat na vaši zodpovědnost. Neposílejte děti do školy při jakémkoliv podezření na virové onemocnění. Dle současných pokynů z Ministerstva školství je užívání roušek ve škole nepovinné.

V těchto dnech probíhá přestavba webových stránek, proto vás žádáme o shovívavost. Děkujeme.

No Comments Yet


Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ZŠ Pstruží