O ŠKOLE

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „TVOŘIVÁ ŠKOLA“

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní filosofie vzdělávacího programu školy

V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí změnu v organizaci výuky, tak i změnu metod jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz v programu je kladen na výchovné působení školy.

Základem je partnerský vtah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.

Velký důraz je kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní výuka. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale skutečně v průběhu vyučování používat.

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mino školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Mgr. Radmila Závodná

radmila.zavodna@email.cz

Organizace školního roku

 Zahájení školního roku

 po 4. 9. 2017

 Podzimní prázdniny

 čt 26. a pá 27. 10. 2017

 Vánoční prázdniny

 pá 22. 12. 2017 až út 2. 1. 2018

 Pololetní prázdniny

 pá 2. 2. 2018

 Jarní prázdniny

 po 12. až 18. 2. 2018

 Velikonoční prázdniny

 čt 29. a pá 30. 3. 2018
 Ukončení školního roku pá 29. 6. 2018
Rodičovské schůzky

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

 Plenární schůze, třídní schůzky

 st 13. 9. 2017, 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 30. 11. 2017, 14,00 – 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 15. 3. 2018, 14,00 – 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 24. 5. 2018, 14,00 – 16,00

Projekty

OVOCE DO ŠKOL

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Ovoce do škol – web


 

RECYKLOHRANÍ

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Recyklohraní – web


 

ZDRAVÉ ZUBY

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Zdravé zuby – web

Aktuálně

 • 4. TŘÍDA NA SOLÁRCE
 • POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN A VYSVĚDČENÍ

  Od pondělí 25. června 2018 končí všem žákům školy vyučování v 11,35 hod. Žáci 4. a 5. třídy, kteří chodí na oběd, čekají ve školní družině a na oběd jdou v 12,10 hod., poté odcházejí domů (zpět do ŠD).

  Školní rok 2017/2018 končí v pátek 29. června 2018 v 9,00 hod. slavnostním předáním vysvědčení. 

 • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

  PROSÍME RODIČE  O KONTROLU ÚČTU SVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

  DĚKUJEME!

   

 • ATLETICKÝ TROJBOJ

  I v letošním školním roce se ve čtvrtek 14. června zúčastnilo 10 vybraných sportovců naší školy tradičního atletického trojboje. Soutěž, které se účastnilo celkem 9 škol, se konala na novém víceúčelovém sportovním hřišti za Základní školou T. G. Masaryka. Děvčata a chlapci z 1. – 5. tříd, si své atletické dovednosti prověřili ve třech disciplínách, a to v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Výkony všech byly po zásluze odměněny a tři nejlepší z každé kategorie získali diplom a věcné ceny. Ze ZŠ a MŠ Pstruží dosáhli nejlepších výkonů tito žáci:

  Julie Drnovská – 1. místo v kategorii dívek 1. ročníků

  Oliver Kašing – 1. místo v kategorii chlapců 4. ročníků

  Všem našim atletům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

 • VYPOUŠTĚNÍ RYB DO ČELADENKY

Fotogalerie

 • 4. TŘÍDA NA SOLÁRCE
 • ATLETICKÝ TROJBOJ

  I v letošním školním roce se ve čtvrtek 14. června zúčastnilo 10 vybraných sportovců naší školy tradičního atletického trojboje. Soutěž, které se účastnilo celkem 9 škol, se konala na novém víceúčelovém sportovním hřišti za Základní školou T. G. Masaryka. Děvčata a chlapci z 1. – 5. tříd, si své atletické dovednosti prověřili ve třech disciplínách, a to v běhu na 50 metrů, skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Výkony všech byly po zásluze odměněny a tři nejlepší z každé kategorie získali diplom a věcné ceny. Ze ZŠ a MŠ Pstruží dosáhli nejlepších výkonů tito žáci:

  Julie Drnovská – 1. místo v kategorii dívek 1. ročníků

  Oliver Kašing – 1. místo v kategorii chlapců 4. ročníků

  Všem našim atletům děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

 • VYPOUŠTĚNÍ RYB DO ČELADENKY
 • KOUZELNÍCI KELLNEROVI
 • ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 • OSLAVY U POMNÍKU
 • PLAVECKÝ KURZ ANEB JAKO RYBY VE VODĚ

  Celý květen již tradičně jezdila naše škola do Frýdku–Místku na kurz plavání. Někteří se pod odborným dohledem zkušených instruktorů učili teprve základy, jiní už se ve vodě dokonale orientovali a potřebovali jen dopilovat některé plavecké styly. Všichni se naučili vnímat vodu jako přirozený prostor pro pohybovou aktivitu a určitě své nové dovednosti využijí v nadcházejícím létě.

   

   

 • KROUŽEK ŠITÍ

  Kroužek šití u nás děvčata navštěvují ráda.

 • VELIKONOČNÍ DÍLNY

  V pátek 23. března proběhly na naší škole již tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNY, kde si rodiče s dětmi mohli vybrat z pestré nabídky činností – zdobení vyfouknutých vajíček bavlnkou, výroba papírových velikonočních dekorací, výroba pampelišek a beránků z vlny, pletení březových věnců apod. Rovněž všichni mohli posedět u kávy, čaje a výborných zákusků paní Bialoňové.

 • LOUTNIČKA aneb PÍSNIČKOVÉ DOPOLEDNE

  V úterý 20. března se na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí konala tradiční soutěž ve zpěvu lidových písní „Loutnička“. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií, ve kterých nás reprezentovaly Libuše Macurová, Margaréta Glembková, Matylda Kubiczková, Marie Karásková a Anežka Foldynová. Nechyběla zde spousta přesvědčivých vystoupení a nádherných hlasů, které sklidily veliký potlesk a obdiv nejen poroty, ale i spolužáků. Celé písničkové dopoledne tak provázela příjemná atmosféra plná dětských úsměvů z dosáhnutí úspěchů v podobě diplomů. A jak si vedly naše holky?

  Anežka Foldynová získala ve 3. kategorii 1. místo,

  Marie Karásková získala ve 3. kategorii 2. místo,

  Matylda Kubiczková získala ve 2. kategorii 1. místo,

  Margaréta Glembková získala ve 2. kategorii 2. místo,

  Libuše Macurová získala ve 2. kategorii 2. místo.

  Blahopřejeme oceněným a děkujeme za pohlazení písničkou!

ZŠ Pstruží