O ŠKOLE

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „TVOŘIVÁ ŠKOLA“

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní filosofie vzdělávacího programu školy

V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí změnu v organizaci výuky, tak i změnu metod jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz v programu je kladen na výchovné působení školy.

Základem je partnerský vtah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.

Velký důraz je kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní výuka. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale skutečně v průběhu vyučování používat.

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mino školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Mgr. Radmila Závodná

radmila.zavodna@email.cz

Organizace školního roku
 Zahájení školního roku po 2. 9. 2019
 Podzimní prázdniny út 29. a út 30. 10. 2019
 Vánoční prázdniny

 po 23. 12. 2019 až pá 3. 1. 2020

 Pololetní prázdniny pá 31. 1. 2020
 Jarní prázdniny po 24. 2. až 1. 3. 2020
 Velikonoční prázdniny čt 9. 4. a pá 10. 4. 2020
 Ukončení školního roku pá 26. 6. 2020
Rodičovské schůzky

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

 Plenární schůze, třídní schůzkyčtvrtek 5. 9. 2019 od 16,00 hod. - pro všechny v učebně   1. třídy / později v jednotlivých třídách dle ročníků
 Informace o prospěchu a chování úterý 2019 od 14,00 hod. do 16,00 hod.
 Informace o prospěchu a chování úterý 2020 od 14,00 hod. do 16,00 hod.
 Informace o prospěchu a chování úterý 2020 od 14,00 hod. do 16,00 hod.
Projekty

OVOCE DO ŠKOL

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Ovoce do škol – web


 

RECYKLOHRANÍ

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Recyklohraní – web


 

ZDRAVÉ ZUBY

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Zdravé zuby – web

Aktuálně

 • ***

 • SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • *****

 • MALÝ SVĚT TECHNIKY U6
 • JSME ZAPOJENI…

  Název projektu: Šablony II -ZŠ  Pstruží
  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010778
  Realizace projektu: Říjen 2018 – Září 2020
  Realizátor projektu: Základní škola Pstruží
  Celkové plánované výdaje: 1.028.147,- Kč

   

  Projekt šablony ZŠ Pstruží je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků cílené na metody kritického myšlení. Umožní personální podporu školního asistenta u dětí ohrožených školním neúspěchem a financování projektových dnů v základní škole, mateřské škole a školní družině.

Fotogalerie

 • MALÝ SVĚT TECHNIKY U6
 • DRAVCI
 • Atletický trojboj

  Letošní ročník atletické soutěže se konal ve středu 12. června a pořádala jej ZŠ Čeladná. Dětem a jejich snaze přálo krásné slunečné počasí a o skvělé výkony nebyla nouze ani v našem dětském týmu!

   

  Oliver Kašing – 1. místo

  Bára Pešatová – 2. místo

  Adéla Šigutová – 3. místo

   

  Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

 • Cesta do pohádky
 • VELIKONOCE NA VALAŠSKU
 • ***LOUTNIČKA***

  Úterý 19. 3. 2019 patřilo malým pěvcům a pěvkyním. Soutěže, která se konala již tradičně na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí se zúčastnila i naše čtyři pstružovská děvčata:

  Libuše Macurová – píseň Podzimní foukání

  Margaréta Glembková – píseň Aj synku, synečku

  Matylda Kubiczková – píseň Chodí synek po maštali

  Anežka Foldynová – píseň Co jste moje nožičky dělaly.

   

  Konkurence byla velmi bohatá a práce poroty tak dosti nelehká, proto byl nakonec odměněn zcela každý a kromě diplomu si děti odnesly také sladkou maličkost.

  VŠEM DĚVČATŮM GRATULUJEME ZA NÁDHERNÁ 1. MÍSTA!

 • ***MÁME STŘÍBRO***

  Ve čtvrtek 14. 3. 2019 vyrazili žáci ZŠ a MŠ Pstruží na turnaj ve vybíjené, který se konal na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí. Účastnilo se celkem 8 družstev, která byla rozdělena do dvou základních skupin. Skupina A – tým TGM A, Ostravice, Kunčice, ZŠ Komenského a skupina B – tým Metylovice, Janovice, TGM B, Pstruží. Naši žáci postoupili ze skupiny z krásného prvního místa do semifinále, kde se jim po porážce ZŠ Komenského otevřela přímá cesta do finále, kde se utkali s týmem TGM A. Díky své snaze a chuti hrát si vybojovali krásné druhé místo!

  Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

  Tým ZŠ a MŠ Pstruží: Libuše Macurová, Franta Pešat, Vojtěch Raška, Martin Strkač, Adam Otawa, Eve Benzie, Lukáš Vatral, Oliver Kašing, Tomáš Běčák, Antonín Kutálek, Vilém Kurka, Michael Matušák.

 • KARNEVAL
 • LYŽAŘSKÝ KURZ 21. 2. – 25. 2.
 • VÁNOCE NA DĚDINĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

ZŠ Pstruží