O ŠKOLE

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „TVOŘIVÁ ŠKOLA“

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní filosofie vzdělávacího programu školy

V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí změnu v organizaci výuky, tak i změnu metod jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz v programu je kladen na výchovné působení školy.

Základem je partnerský vtah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.

Velký důraz je kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní výuka. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale skutečně v průběhu vyučování používat.

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mino školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Mgr. Radmila Závodná

radmila.zavodna@email.cz

Organizace školního roku

 Zahájení školního roku

 po 4. 9. 2017

 Podzimní prázdniny

 čt 26. a pá 27. 10. 2017

 Vánoční prázdniny

 pá 22. 12. 2017 až út 2. 1. 2018

 Pololetní prázdniny

 pá 2. 2. 2018

 Jarní prázdniny

 po 12. až 18. 2. 2018

 Velikonoční prázdniny

 čt 29. a pá 30. 3. 2018
 Ukončení školního roku pá 29. 6. 2018
Rodičovské schůzky

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

 Plenární schůze, třídní schůzky

 st 13. 9. 2017, 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 30. 11. 2017, 14,00 – 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 15. 3. 2018, 14,00 – 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 24. 5. 2018, 14,00 – 16,00

Projekty

OVOCE DO ŠKOL

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Ovoce do škol – web


 

RECYKLOHRANÍ

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Recyklohraní – web


 

ZDRAVÉ ZUBY

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Zdravé zuby – web

Aktuálně

 • ZMĚNA WEBU – ŠKOLNÍ JÍDELNA

  Vážení rodiče, paní Alena Černiaková, vedoucí školní jídelny, vás touto cestou upozorňuje na spuštění nového webu www.mujscolarest.cz v týdnu od 23. 4. do 27. 4. 2018. Poté starý web přestane fungovat. Tištěný informační materiál je k dispozici ve školní jídelně, ke stažení zde: novy-web-scolarest_prechod-ze-stareho-webu

 • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DĚTI

  V PÁTEK 6. DUBNA 2018 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ VE 14,30 HOD. 

  Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 • VŠEM PŘEJEME…

 • VELIKONOČNÍ DÍLNY

  V pátek 23. března proběhly na naší škole již tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNY, kde si rodiče s dětmi mohli vybrat z pestré nabídky činností – zdobení vyfouknutých vajíček bavlnkou, výroba papírových velikonočních dekorací, výroba pampelišek a beránků z vlny, pletení březových věnců apod. Rovněž všichni mohli posedět u kávy, čaje a výborných zákusků paní Bialoňové.

 • VELIKONOCE V UMĚNÍ

  Ve čtvrtek 22. 3. proběhl u žáků 4. a 5. třídy výukový program o významu Velikonoc s paní Málkovou.

Fotogalerie

 • VELIKONOČNÍ DÍLNY

  V pátek 23. března proběhly na naší škole již tradiční VELIKONOČNÍ DÍLNY, kde si rodiče s dětmi mohli vybrat z pestré nabídky činností – zdobení vyfouknutých vajíček bavlnkou, výroba papírových velikonočních dekorací, výroba pampelišek a beránků z vlny, pletení březových věnců apod. Rovněž všichni mohli posedět u kávy, čaje a výborných zákusků paní Bialoňové.

 • LOUTNIČKA aneb PÍSNIČKOVÉ DOPOLEDNE

  V úterý 20. března se na ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí konala tradiční soutěž ve zpěvu lidových písní „Loutnička“. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií, ve kterých nás reprezentovaly Libuše Macurová, Margaréta Glembková, Matylda Kubiczková, Marie Karásková a Anežka Foldynová. Nechyběla zde spousta přesvědčivých vystoupení a nádherných hlasů, které sklidily veliký potlesk a obdiv nejen poroty, ale i spolužáků. Celé písničkové dopoledne tak provázela příjemná atmosféra plná dětských úsměvů z dosáhnutí úspěchů v podobě diplomů. A jak si vedly naše holky?

  Anežka Foldynová získala ve 3. kategorii 1. místo,

  Marie Karásková získala ve 3. kategorii 2. místo,

  Matylda Kubiczková získala ve 2. kategorii 1. místo,

  Margaréta Glembková získala ve 2. kategorii 2. místo,

  Libuše Macurová získala ve 2. kategorii 2. místo.

  Blahopřejeme oceněným a děkujeme za pohlazení písničkou!

 • VYBÍJENÁ

  Ve čtvrtek 15. března 2018 se naši žáci zúčastnili turnaje ve vybíjené, který se konal na Základní škole T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí. Celkem se zúčastnilo devět družstev. Nechyběla zde správná sportovní atmosféra, zábava a fanoušci. Naše děti nastoupily proti silným soupeřům s úsměvem na rtech a spolu s odhodláním si vybojovaly krásné 7. místo.

 • KARNEVAL
 • JEŠTĚ PÁR FOTEČEK Z MUZIKOTERAPIE
 • Vzpomínka na návštěvu v rámci projektu EDISON
 • BUĎME KAMARÁDI – MUZIKOTERAPIE
 • BUĎME KAMARÁDI

  Žáci naší školy si užili 60 minut naplněných poučením, ale i zábavou v programu nesoucí název „Buďme kamarádi“. Cílem tohoto programu bylo žáky seznámit se životem postižených lidí. Žákům ihned na začátku bylo vysvětleno, jaká postižení lidé vůbec mohou mít a poté se dozvídali o jednotlivých handicapech.
  Děti si vyzkoušely jízdu na vozíku a psaní nohou. Velmi zajímavé aktivity na děti čekaly v části zabývající se zrakovým postižením. Děti si vyzkoušely chůzi s bílou holí a hlavně se naučily, jak pomoct nevidomému člověku například s přecházením ulice. Připravena byla stanoviště s různými aktivitami – omalovánky pro nevidomé, Braillovo písmo, skládání kostiček se zavázanýma očima, hmatové pexeso či psaní na Pichtově psacím stroji. Při seznámení se sluchovým postižením se žáci dozvěděli, že existuje znaková řeč. Program se všem dětem i nám moc líbil a věříme, že podobný program na naší škole přivítáme velmi brzy.

 • Florbalové utkání – úterý 14. 11. 2017
 • Lampionový průvod a strašidelné nocování – úterý 24. 10. 2017

  Jaké je to ve škole, když skončí vyučování? To jsme si společně s dětmi vyzkoušeli z 24. na 25. října. A tak jsme se krátce po 18 hodině sešli rovněž ve třídách a připravili si své místečko na spaní. Jakmile se děti převlékly do nejrůznějších kostýmů – duchů, kostlivců, čarodějnic a jiných strašidel, mohla vypuknout večerní zábava! Vše začalo halloweenskou diskotékou a soutěžemi o nejlepší tanečníky. Posléze následovala spousta zábavných her a stanovišť, na kterých děti poměřily své síly v prolézání pavučinou, lovu rybiček či foukání duchů. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni sladkou odměnou a koukáním na pohádky ze svých spacáků. Ráno kolem 7. hodiny jsme se již všichni probouzeli a těšili se na návštěvu kina. Všichni nocování ve škole brali jako velké dobrodružství a těší se na další podobnou akci.

ZŠ Pstruží