O ŠKOLE

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „TVOŘIVÁ ŠKOLA“

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní filosofie vzdělávacího programu školy

V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí změnu v organizaci výuky, tak i změnu metod jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz v programu je kladen na výchovné působení školy.

Základem je partnerský vtah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.

Velký důraz je kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní výuka. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale skutečně v průběhu vyučování používat.

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mino školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Mgr. Radmila Závodná

radmila.zavodna@email.cz

Organizace školního roku

 Zahájení školního roku

 po 4. 9. 2017

 Podzimní prázdniny

 čt 26. a pá 27. 10. 2017

 Vánoční prázdniny

 pá 22. 12. 2017 až út 2. 1. 2018

 Pololetní prázdniny

 pá 2. 2. 2018

 Jarní prázdniny

 po 12. až 18. 2. 2018

 Velikonoční prázdniny

 čt 29. a pá 30. 3. 2018
 Ukončení školního roku pá 29. 6. 2018
Rodičovské schůzky

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

 Plenární schůze, třídní schůzky

 st 13. 9. 2017, 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 30. 11. 2017, 14,00 – 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 15. 3. 2018, 14,00 – 16,00

 Informace o prospěchu a chování

 čt 24. 5. 2018, 14,00 – 16,00

Projekty

OVOCE DO ŠKOL

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Ovoce do škol – web


 

RECYKLOHRANÍ

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Recyklohraní – web


 

ZDRAVÉ ZUBY

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Zdravé zuby – web

Aktuálně

 • PROJEKT EDISON

  S téměř celým světem jsme se tento týden setkali v rámci projektu EDISON. Svou zemi a kulturu nám představily dívky Ma, Isabela a Teona z Číny, Brazílie a Gruzie.

 • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DĚTI

  Z DŮVODU VYSOKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ JE DĚTSKÝ KARNEVAL V TERMÍNU 8. 2. ZRUŠEN.

  Nový termín oznámíme včas.

  Děkujeme za pochopení.

 • A ještě jednou lyžování…

  Spostu foteček z lyžování  najdete ke stažení zde:

  https://ulozto.cz/!JGCUGMJ954FK/lk-opalena-2018-zip

 • Recitační soutěž – středa 31. 1.

  Umístění v jednotlivých kategoriích:

  1. kategorie – 1. místo Augustýn Glembek, 2. místo – Julie Drnovská, 3. místo – Kristýna Nela Běčáková
  2. kategorie – 1. místo Adéla Žídková, 2. místo – Jolana Janků a Matylda Kubiczková, 3. místo – Dominik Bialoň a Libuše Macurová
  3. kategorie – 1. místo Anežka Foldynová, 2. místo – Marie Karásková a Michael Matušák, 3. místo – Dominika Lukešová
 • LYŽUJEME NA OPÁLENÉ – 26. 1. 2018

  SKVĚLÝ A RYCHLÝ ZÁVOD… VYHODNOCENÍ… ŠŤASTNÍ MALÍ LYŽAŘI…

Fotogalerie

 • BUĎME KAMARÁDI

  Žáci naší školy si užili 60 minut naplněných poučením, ale i zábavou v programu nesoucí název „Buďme kamarádi“. Cílem tohoto programu bylo žáky seznámit se životem postižených lidí. Žákům ihned na začátku bylo vysvětleno, jaká postižení lidé vůbec mohou mít a poté se dozvídali o jednotlivých handicapech.
  Děti si vyzkoušely jízdu na vozíku a psaní nohou. Velmi zajímavé aktivity na děti čekaly v části zabývající se zrakovým postižením. Děti si vyzkoušely chůzi s bílou holí a hlavně se naučily, jak pomoct nevidomému člověku například s přecházením ulice. Připravena byla stanoviště s různými aktivitami – omalovánky pro nevidomé, Braillovo písmo, skládání kostiček se zavázanýma očima, hmatové pexeso či psaní na Pichtově psacím stroji. Při seznámení se sluchovým postižením se žáci dozvěděli, že existuje znaková řeč. Program se všem dětem i nám moc líbil a věříme, že podobný program na naší škole přivítáme velmi brzy.

 • Florbalové utkání – úterý 14. 11. 2017
 • Lampionový průvod a strašidelné nocování – úterý 24. 10. 2017

  Jaké je to ve škole, když skončí vyučování? To jsme si společně s dětmi vyzkoušeli z 24. na 25. října. A tak jsme se krátce po 18 hodině sešli rovněž ve třídách a připravili si své místečko na spaní. Jakmile se děti převlékly do nejrůznějších kostýmů – duchů, kostlivců, čarodějnic a jiných strašidel, mohla vypuknout večerní zábava! Vše začalo halloweenskou diskotékou a soutěžemi o nejlepší tanečníky. Posléze následovala spousta zábavných her a stanovišť, na kterých děti poměřily své síly v prolézání pavučinou, lovu rybiček či foukání duchů. Na závěr byli všichni zúčastnění odměněni sladkou odměnou a koukáním na pohádky ze svých spacáků. Ráno kolem 7. hodiny jsme se již všichni probouzeli a těšili se na návštěvu kina. Všichni nocování ve škole brali jako velké dobrodružství a těší se na další podobnou akci.

 • Go fly a kite!

  Go fly a kite!

  Toto rozhodně není vhodné spojení pro naši sice pozdní, ale zato vydařenou tradiční akci.

  V přípravné fázi si mohli naši borci v pátek 6. října pochutnat na bramborových plackách, s nadšením připravovaných zástupci „Starších“ z  obce Pstruží, kterým patří velké poděkování.  Po odvolání letů z důvodu nevhodných letových podmínek a po zhlédnutí přípravy konkurence, zbyla ještě trocha času na zdokonalení modelů.

  Původní plán vypouštění draků na úpatí Ondřejníku sice kvůli nevhodnému počasí nevyšel, ale čekání na příznivé podmínky se vyplatilo.

  Využili jsme hřejivé paprsky babího léta a dokonce mírně větrné ovzduší a ve středu 18. října uskutečnili velké dračí klání. Soupeřilo se v pěti kategoriích a nutno říci, že se všichni usilovně snažili uspět. Dokonce i ti, kteří draka nevlastnili. Týmová práce se určitě cení!

  Nakonec byli všichni „vylétáni“, snad spokojeni, odměněni. Někteří sklidili i cenu navíc, dlužno říci, že úkol poroty byl nelehký.

  Na závěr zbývá poděkovat majitelům louky, která byla skvělým leteckým areálem, přestože jeden drak uvíznul a jiný byl rozcupován. Děkujeme.

 • Drakiáda

  Kvůli nevlídnému počasí a promáčené louce se DRAKIÁDA pro děti uskuteční během jednoho dopoledne příští týden. Včas den upřesníme.

   

 • Sportovní dopoledne – středa 27. 9. 2017

  Procházka přírodou, dobrá nálada, plnění rozmanitých úkolů, rébusů, kvízů…

   

 • Přespolní běh – Ostravice – úterý 26. 9. 2017

  Chválíme všechny zúčastněné děti a gratulujeme vítězům.

  1. místo – Nicolas Vach (1. třída), 2. místo – Bára Pešatová (1. třída), 3. místo – František Pešat (3. třída), 1. místo – Oliver Kašing (4. třída).
 • Přivítání školního roku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 • RECYKLOHRANÍ

  Výjezdní výukový program RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT nám dnes, ve čtvrtek 14. září 2017, ukázal, jakou cestu mají již použité věci vložené do správných kontejnerů a jak se dají opět využít.

 • Cestovatelské kreslení s Adolfem Dudkem – čtvrtek 29. 6.

ZŠ Pstruží