O ŠKOLE

ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „TVOŘIVÁ ŠKOLA“

Od školního roku 2007/2008 probíhá výuka ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní filosofie vzdělávacího programu školy

V současné době panuje již široká shoda v názoru na změněné cíle vzdělávání, které nutně s sebou přinášejí změnu v organizaci výuky, tak i změnu metod jak v organizaci výuky, tak i změnu metod a postupů. Především je to mnohem větší důraz na socializační funkci školy. Je to důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu učících se osob. V souladu s těmito moderními trendy je cílem našeho školního vzdělávacího programu vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Velký důraz v programu je kladen na výchovné působení školy.

Základem je partnerský vtah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči založený na vzájemném respektu. Právě vztahový a postojový aspekt zásadně ovlivňuje celkové působení učitele na žáky i volbu výukových metod a postupů včetně přístupu k hodnocení výsledků vzdělávání.

Velký důraz je kladen na rozvíjení vnitřní motivace žáků. Významnou metodou pro rozvíjení základních dovedností je kooperativní výuka. Naši žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dovedli jednotlivé dovednosti nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe i druhých, ale skutečně v průběhu vyučování používat.

Snahou celého programu je dosahovat funkční propojení života školy a života mino školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými mimo školu a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Vedení školy

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy

Mgr. Radmila Závodná

radmila.zavodna@email.cz

Organizace školního roku
 Zahájení školního roku po 2. 9. 2019
 Podzimní prázdniny út 29. a út 30. 10. 2019
 Vánoční prázdniny

 po 23. 12. 2019 až pá 3. 1. 2020

 Pololetní prázdniny pá 31. 1. 2020
 Jarní prázdniny po 24. 2. až 1. 3. 2020
 Velikonoční prázdniny čt 9. 4. a pá 10. 4. 2020
 Ukončení školního roku pá 26. 6. 2020
Rodičovské schůzky

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK

 Plenární schůze, třídní schůzkyčtvrtek 5. 9. 2019 od 16,00 hod. - pro všechny v učebně   1. třídy / později v jednotlivých třídách dle ročníků
 Informace o prospěchu a chování úterý 26. 11. 2019 od 14,00 hod. do 16,00 hod.
 SPOLEČNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA -   UČEBNA 1. TŘÍDY čtvrtek 19. 3. 2020 V 16,00 hod.
 Informace o prospěchu a chování čtvrtek 21. 5. 2020 od 14,00 hod. do 16,00 hod.
Projekty

OVOCE DO ŠKOL

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Ovoce do škol – web


 

RECYKLOHRANÍ

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Recyklohraní – web


 

ZDRAVÉ ZUBY

Veškeré informace o tomto projektu naleznete zde: Zdravé zuby – web

Aktuálně

 • ***ZÁPIS DO 1. TŘÍDY***

  Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se zápis na Základní školu a mateřskou školu Pstruží, příspěvkovou organizaci uskuteční v termínu 1. – 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách www.zspstruzi.cz. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ve stanoveném termínu do školy pouze prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky xj2mp6f), nebo poštou na adresu Základní školy, případně do schránky na budově školy.  Prosíme zákonné zástupce, aby na žádosti uváděli výhradně datum mezi 1. – 24. 4. 2020.

  Pokračování nejdete zde: informace-o-organizaci-zapisu-k

  ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  ŽÁDOST O ODKLAD

   

 • SCIO – MOŽNOST PROCVIČOVÁNÍ PRO DĚTI
 • ON-LINE UČEBNICE PRO DĚTI

  Vážení rodiče,

  vzhledem k uzavření školy, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, od kterého máme učebnice, žákům umožnilo využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ zdarma na 30 dní.

  Stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. 

  Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

 • TISKOPIS ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ
 • ***DŮLEŽITÉ***

  Ministerstvo zdravotnictví přerušuje výuku na základních, středních a vyšších odborných školách. Platit začne od středy 11. 3. 2020.

  Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy.

  V našem případě spojení MŠ a ZŠ v jedné budově je nutné zavést toto opatření i pro MŠ.

  Uzavření platí do odvolání. Prosím, sledujte web stránky www.zspstruzi.cz.

  Učivo bude předáváno mailem rodičům žáků.

Fotogalerie
ZŠ Pstruží