Blog

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Na základě žádostí zákonných zástupců dětí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem podle ustanovení §46 odst.1, §165 odst.2, písmena e) a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla takto:

 

K základnímu vzdělávání jsou do Základní školy Pstruží 104

od 1. 9. 2019 přijaty děti s registračními čísly:

 

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15,Z16

No Comments Yet


Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ZŠ Pstruží